Cáp điện

Price
Sắp xếp theo giá
Cao | Thấp

Cáp điện kế, 4 lõi, trung tính giảm, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm, vỏ bọc PVC

thịnh phát
Sử dụng trong các công trình thang cáp, máng cáp, ống đi trên hoặc trong tường, mương kín khô trong các nhà xưởng, toà nhà, hoặc từ nguồn đến các thiết bị máy móc, trong ống chôn trong đất…

0₫

Xem chi tiết

Cáp điện kế, 4 lõi, trung tính giảm, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp băng nhôm, vỏ bọc PVC

Khác
Sử dụng để đi trong thang cáp, máng cáp, ống đi trên hoặc trong tường, mương kín khô trong các nhà xưởng, toà nhà, từ nguồn đến các thiết bị máy móc, trong ống chôn trong đất…

0₫

Xem chi tiết

Cáp điện lực, 1 lõi, ruột đồng nén chặt, có giáp (sợi nhôm), có vỏ bọc, 0.6/1kV

Schneider
Sử dụng trong các công trình thang cáp, máng cáp, ống đi trên hoặc trong tường, mương kín khô trong các nhà xưởng, toà nhà, hoặc từ nguồn đến các thiết bị máy móc, trong ống chôn trong đất…

0₫

Xem chi tiết

Cáp điện lực, 1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, 450/750V

thịnh phát

Sử dụng để đi trong thang cáp, máng cáp, ống đi trên hoặc trong tường, mương kín khô trong các nhà xưởng, toà nhà, từ nguồn đến các thiết bị máy móc, trong ống chôn trong đất…

0₫

Xem chi tiết

Cáp điện lực, 1, 2, 3, 4 lõi, ruột đồng nén chặt, cách điện PVC, không giáp, có vỏ bọc

thịnh phát
Sử dụng trong các công trình thang cáp, máng cáp, ống đi trên hoặc trong tường, mương kín khô trong các nhà xưởng, toà nhà, hoặc từ nguồn đến các thiết bị máy móc, trong ống chôn trong đất…

0₫

Xem chi tiết

Cáp điện lực, 1, 2, 3, 4 lõi, ruột đồng nén chặt, cách điện XLPE, không giáp, có vỏ bọc

thịnh phát
Sử dụng trong các công trình thang cáp, máng cáp, ống đi trên hoặc trong tường, mương kín khô trong các nhà xưởng, toà nhà, hoặc từ nguồn đến các thiết bị máy móc, trong ống chôn trong đất…

0₫

Xem chi tiết

Cáp điện lực, 1, 2, 3, 4 lõi, ruột đồng nén chặt, có giáp (2 dải băng nhôm), có vỏ bọc, 0.6/1kV

thịnh phát
Sử dụng trong các công trình thang cáp, máng cáp, ống đi trên hoặc trong tường, mương kín khô trong các nhà xưởng, toà nhà, hoặc từ nguồn đến các thiết bị máy móc, trong ống chôn trong đất…

0₫

Xem chi tiết

Cáp điện lực, 1, 2, 3, 4 lõi, ruột nhôm nén chặt, cách điện PVC, không giáp, có vỏ bọc, 0.6/1kV

thịnh phát
Sử dụng trong các công trình thang cáp, máng cáp, ống đi trên hoặc trong tường, mương kín khô trong các nhà xưởng, toà nhà, hoặc từ nguồn đến các thiết bị máy móc, trong ống chôn trong đất…

0₫

Xem chi tiết

Cáp điện lực, 1, 2, 3, 4 lõi, ruột nhôm nén chặt, cách điện XLPE, không giáp, có vỏ bọc

thịnh phát
Sử dụng trong các công trình thang cáp, máng cáp, ống đi trên hoặc trong tường, mương kín khô trong các nhà xưởng, toà nhà, hoặc từ nguồn đến các thiết bị máy móc, trong ống chôn trong đất…

0₫

Xem chi tiết

Cáp điện lực, 2, 3, 4 lõi, ruột đồng nén chặt, có giáp (2 dải băng thép)

thịnh phát
Sử dụng trong các công trình thang cáp, máng cáp, ống đi trên hoặc trong tường, mương kín khô trong các nhà xưởng, toà nhà, hoặc từ nguồn đến các thiết bị máy móc, trong ống chôn trong đất…

0₫

Xem chi tiết

Cáp điện lực, 2, 3, 4 lõi, ruột đồng nén chặt, có giáp (sợi thép), có vỏ bọc, 0.6/1kV

thịnh phát
Sử dụng trong các công trình thang cáp, máng cáp, ống đi trên hoặc trong tường, mương kín khô trong các nhà xưởng, toà nhà, hoặc từ nguồn đến các thiết bị máy móc, trong ống chôn trong đất…

0₫

Xem chi tiết

Cáp điện lực, 4 lõi, trung tính giảm, ruột đồng nén chặt, cách điện PVC, không giáp, có vỏ bọc

Khác
Sử dụng trong các công trình thang cáp, máng cáp, ống đi trên hoặc trong tường, mương kín khô trong các nhà xưởng, toà nhà, hoặc từ nguồn đến các thiết bị máy móc, trong ống chôn trong đất…

0₫

Xem chi tiết

Phát triển vượt bậc để đạt được đẳng cấp toàn cầu về chất lượng sản phẩm theo chuẩn quốc tế BS, IEC, ASTM,…