Bơm chìm nước thải

Price
Sắp xếp theo giá
Cao | Thấp

Máy bơm thả chìm nước thải MWVCT1100

Khác

Là dòng máy bơm chìm chuyên dùng cho mục đích xử lý nước thải, chống ngập lụt, hút nước tầng hầm, nước thải hố móng công trình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, bể cá, đài phun, tiểu cảnh…

0₫

Xem chi tiết

Máy bơm thả chìm nước thải MWVCT1500

Khác

Là dòng máy bơm chìm chuyên dùng cho mục đích xử lý nước thải, chống ngập lụt, hút nước tầng hầm, nước thải hố móng công trình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, bể cá, đài phun, tiểu cảnh…

0₫

Xem chi tiết

Máy bơm thả chìm nước thải MWVCT2200

Khác

Là dòng máy bơm chìm chuyên dùng cho mục đích xử lý nước thải, chống ngập lụt, hút nước tầng hầm, nước thải hố móng công trình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, bể cá, đài phun, tiểu cảnh…

0₫

Xem chi tiết

Máy bơm thả chìm nước thải MWVCT750

Khác

Là dòng máy bơm chìm chuyên dùng cho mục đích xử lý nước thải, chống ngập lụt, hút nước tầng hầm, nước thải hố móng công trình, nuôi thủy hải sản, tưới tiêu ao hồ, trồng trọt, bể cá, đài phun, tiểu cảnh…

0₫

Xem chi tiết