Đèn led hình cầu

Price
Sắp xếp theo giá
Cao | Thấp

Đèn led hình cầu B04 15W 3000K (cổ cao)

Khác

Thân đèn đúc đặc nhôm tinh khiết, thiết kế khía tản nhiệt sâu & dài tăng diện tích tiếp xúc không khí, hiệu quả tản nhiệt tối ưu đảm bảo tuổi thọ sản phẩm

  0₫

  Xem chi tiết

  Đèn led hình cầu B04 15W 6500K (cổ cao)

  Khác

  Thân đèn đúc đặc nhôm tinh khiết, thiết kế khía tản nhiệt sâu & dài tăng diện tích tiếp xúc không khí, hiệu quả tản nhiệt tối ưu đảm bảo tuổi thọ sản phẩm

   0₫

   Xem chi tiết

   Đèn led hình cầu B04 20W 3000K (cổ cao)

   Khác

   Thân đèn đúc đặc nhôm tinh khiết, thiết kế khía tản nhiệt sâu & dài tăng diện tích tiếp xúc không khí, hiệu quả tản nhiệt tối ưu đảm bảo tuổi thọ sản phẩm

    0₫

    Xem chi tiết

    Đèn led hình cầu B04 20W 6500K (cổ cao)

    Khác

    Thân đèn đúc đặc nhôm tinh khiết, thiết kế khía tản nhiệt sâu & dài tăng diện tích tiếp xúc không khí, hiệu quả tản nhiệt tối ưu đảm bảo tuổi thọ sản phẩm

     0₫

     Xem chi tiết

     Đèn led hình cầu B07 10W 3000K

     Khác

     Thân đèn đúc đặc nhôm tinh khiết, thiết kế khía tản nhiệt sâu & dài tăng diện tích tiếp xúc không khí, hiệu quả tản nhiệt tối ưu đảm bảo tuổi thọ sản phẩm

      0₫

      Xem chi tiết

      Đèn led hình cầu B07 10W 6500K

      Khác

      Thân đèn đúc đặc nhôm tinh khiết, thiết kế khía tản nhiệt sâu & dài tăng diện tích tiếp xúc không khí, hiệu quả tản nhiệt tối ưu đảm bảo tuổi thọ sản phẩm

       0₫

       Xem chi tiết

       Đèn led hình cầu B07 13W 3000K

       Khác

       Thân đèn đúc đặc nhôm tinh khiết, thiết kế khía tản nhiệt sâu & dài tăng diện tích tiếp xúc không khí, hiệu quả tản nhiệt tối ưu đảm bảo tuổi thọ sản phẩm

        0₫

        Xem chi tiết

        Đèn led hình cầu B07 13W 6500K

        Khác

        Thân đèn đúc đặc nhôm tinh khiết, thiết kế khía tản nhiệt sâu & dài tăng diện tích tiếp xúc không khí, hiệu quả tản nhiệt tối ưu đảm bảo tuổi thọ sản phẩm

         0₫

         Xem chi tiết

         Đèn led hình cầu B07 17W 3000K

         Khác

         Thân đèn đúc đặc nhôm tinh khiết, thiết kế khía tản nhiệt sâu & dài tăng diện tích tiếp xúc không khí, hiệu quả tản nhiệt tối ưu đảm bảo tuổi thọ sản phẩm

          0₫

          Xem chi tiết

          Đèn led hình cầu B07 17W 6500K

          Khác

          Thân đèn đúc đặc nhôm tinh khiết, thiết kế khía tản nhiệt sâu & dài tăng diện tích tiếp xúc không khí, hiệu quả tản nhiệt tối ưu đảm bảo tuổi thọ sản phẩm

           0₫

           Xem chi tiết