Đèn led hình cánh bướm

Price
Sắp xếp theo giá
Cao | Thấp

Đèn led hình cánh bướm B08 15W 3000K

Khác

Thân đèn đúc đặc nhôm tinh khiết, thiết kế khía tản nhiệt sâu & dài tăng diện tích tiếp xúc không khí, hiệu quả tản nhiệt tối ưu đảm bảo tuổi thọ sản phẩm

  0₫

  Xem chi tiết

  Đèn led hình cánh bướm B08 15W 6500K

  Khác

  Thân đèn đúc đặc nhôm tinh khiết, thiết kế khía tản nhiệt sâu & dài tăng diện tích tiếp xúc không khí, hiệu quả tản nhiệt tối ưu đảm bảo tuổi thọ sản phẩm

   0₫

   Xem chi tiết

   Đèn led hình cánh bướm B08 20W 3000K

   Khác

   Thân đèn đúc đặc nhôm tinh khiết, thiết kế khía tản nhiệt sâu & dài tăng diện tích tiếp xúc không khí, hiệu quả tản nhiệt tối ưu đảm bảo tuổi thọ sản phẩm

    0₫

    Xem chi tiết

    Đèn led hình cánh bướm B08 20W 6500K

    Khác

    Thân đèn đúc đặc nhôm tinh khiết, thiết kế khía tản nhiệt sâu & dài tăng diện tích tiếp xúc không khí, hiệu quả tản nhiệt tối ưu đảm bảo tuổi thọ sản phẩm

     0₫

     Xem chi tiết

     Đèn led hình cánh bướm B08 30W 3000K

     Khác

     Thân đèn đúc đặc nhôm tinh khiết, thiết kế khía tản nhiệt sâu & dài tăng diện tích tiếp xúc không khí, hiệu quả tản nhiệt tối ưu đảm bảo tuổi thọ sản phẩm

      0₫

      Xem chi tiết

      Đèn led hình cánh bướm B08 30W 6500K

      Khác

      Thân đèn đúc đặc nhôm tinh khiết, thiết kế khía tản nhiệt sâu & dài tăng diện tích tiếp xúc không khí, hiệu quả tản nhiệt tối ưu đảm bảo tuổi thọ sản phẩm

       0₫

       Xem chi tiết

       Đèn led hình cánh bướm B08 50W 3000K

       Khác

       Thân đèn đúc đặc nhôm tinh khiết, thiết kế khía tản nhiệt sâu & dài tăng diện tích tiếp xúc không khí, hiệu quả tản nhiệt tối ưu đảm bảo tuổi thọ sản phẩm

        0₫

        Xem chi tiết

        Đèn led hình cánh bướm B08 50W 6500K

        Khác

        Thân đèn đúc đặc nhôm tinh khiết, thiết kế khía tản nhiệt sâu & dài tăng diện tích tiếp xúc không khí, hiệu quả tản nhiệt tối ưu đảm bảo tuổi thọ sản phẩm

         0₫

         Xem chi tiết

         Đèn led hình cánh bướm B12 15W 3000K

         Khác

         Thân đèn đúc đặc nhôm tinh khiết, thiết kế khía tản nhiệt sâu & dài tăng diện tích tiếp xúc không khí, hiệu quả tản nhiệt tối ưu đảm bảo tuổi thọ sản phẩm

          0₫

          Xem chi tiết
          Hết hàng
           Đèn led hình cánh bướm B12 15W 6500K

          Đèn led hình cánh bướm B12 15W 6500K

          Khác

          Thân đèn đúc đặc nhôm tinh khiết, thiết kế khía tản nhiệt sâu & dài tăng diện tích tiếp xúc không khí, hiệu quả tản nhiệt tối ưu đảm bảo tuổi thọ sản phẩm

           0₫

           Xem chi tiết

           Đèn led hình cánh bướm B12 30W 3000K

           Khác

           Thân đèn đúc đặc nhôm tinh khiết, thiết kế khía tản nhiệt sâu & dài tăng diện tích tiếp xúc không khí, hiệu quả tản nhiệt tối ưu đảm bảo tuổi thọ sản phẩm

            0₫

            Xem chi tiết

            Đèn led hình cánh bướm B12 30W 6500K

            Khác

            Thân đèn đúc đặc nhôm tinh khiết, thiết kế khía tản nhiệt sâu & dài tăng diện tích tiếp xúc không khí, hiệu quả tản nhiệt tối ưu đảm bảo tuổi thọ sản phẩm

             0₫

             Xem chi tiết