Dây điện

Price
Sắp xếp theo giá
Cao | Thấp

Cáp tròn mềm 2 pha cách điện PVC (CVVm)- 300 / 500 V

thịnh phát

Dùng làm dây dẫn điện cho các chiếu sáng và các thiết bị điện thông dụng trong hộ gia đình.

0₫

Xem chi tiết

Cáp tròn mềm 3 pha cách điện PVC (CVVm) - 300 / 500 V

thịnh phát

Dùng làm dây dẫn điện cho các chiếu sáng và các thiết bị điện thông dụng trong hộ gia đình

0₫

Xem chi tiết

Cáp tròn mềm 4 pha cách điện PVC (CVVm) - 300 / 500 V

thịnh phát

Dùng làm dây dẫn điện cho các chiếu sáng và các thiết bị điện thông dụng trong hộ gia đình.

0₫

Xem chi tiết

Dây đôi mềm dẹt, cách điện PVC-V75 - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1

thịnh phát

Dùng làm dây dẫn điện cho các chiếu sáng và các thiết bị điện thông dụng trong hộ gia đình.

0₫

Xem chi tiết

Dây đơn cứng, ruột đồng, cách điện PVC - 450/750V - TCVN 6610-3

thịnh phát

Dùng làm dây dẫn điện cho các chiếu sáng và các thiết bị điện thông dụng trong hộ gia đình.

0₫

Xem chi tiết

Dây đơn mềm, ruột đồng, cách điện PVC - 300/500V - TCVN 6610-3

thịnh phát

Dùng làm dây dẫn điện cho các chiếu sáng và các thiết bị điện thông dụng trong hộ gia đình.

0₫

Xem chi tiết

Dây oval mềm, bọc nhựa Cu/PVC/PVC (VCmo) 300/500V

thịnh phát

Dùng làm dây dẫn điện cho các chiếu sáng và các thiết bị điện thông dụng trong hộ gia đình.

0₫

Xem chi tiết

Phát triển vượt bậc để đạt được đẳng cấp toàn cầu về chất lượng sản phẩm theo chuẩn quốc tế BS, IEC, ASTM,…