Tủ điện

Price
Sắp xếp theo giá
Cao | Thấp
Hết hàng
 Tủ át nhựa Schneider 4 át (MIP22104) -cửa trắng

Tủ át nhựa Schneider 4 át (MIP22104) -cửa trắng

Schneider

Tủ điện nhựa âm tường 4 module MIP22104 là loại tủ chuyên dụng. Sản phẩm có tác dụng chứa các thiết bị điện và là đầu mối để kết nối hệ thống điện trong gia đình và tại các công trình. 

0₫

Xem chi tiết

Tủ át nhựa Schneider 4 át MIP22104T cửa mờ

Schneider

Tủ điện nhựa âm tường 4 module MIP22104T là loại tủ chuyên dụng. Sản phẩm có tác dụng chứa các thiết bị điện và là đầu mối để kết nối hệ thống điện trong gia đình và tại các công trình. 

0₫

Xem chi tiết

Tủ át nhựa Schneider 6 át MIP22106 cửa trắng

Schneider

Tủ điện nhựa âm tường Schneider 6 module MIP22106 là loại tủ chuyên dụng. Sản phẩm có tác dụng chứa các thiết bị điện và là đầu mối để kết nối hệ thống điện trong gia đình và tại các công trình. 

0₫

Xem chi tiết

Tủ át nhựa Schneider 6 át MIP22106T cửa mờ

Schneider

Tủ điện nhựa âm tường Schneider 6 module MIP22106T là loại tủ chuyên dụng. Sản phẩm có tác dụng chứa các thiết bị điện và là đầu mối để kết nối hệ thống điện trong gia đình và tại các công trình. 

0₫

Xem chi tiết

Tủ át nhựa Schneider 8 át MIP22108 cửa trắng

Khác

Tủ điện nhựa âm tường Schneider 8 module MIP22108 là loại tủ chuyên dụng. Sản phẩm có tác dụng chứa các thiết bị điện và là đầu mối để kết nối hệ thống điện trong gia đình và tại các công trình.

0₫

Xem chi tiết